c²HLRnet.com: Technologie: Troubleshooting

Troubleshooting


Stay calm. Read the error message and try to understand it. If someone wants to help you, give the exact and complete information.
Blijf kalm. Lees de foutmelding aandachtig en probeer ze te begrijpen. Als je iemand om raad vraagt, geef dan de precieze foutmelding en de context waarin de fout zich voordoet.

hlrnet.com